Рисунокъ въ карандашѣ

По линіи признанія
До линіи незнанія.
Отъ линіи отчаянья
До линіи любви.

Отъ линіи молчанія
По линіи вѣнчанія
Изгибъ ея случайный
Къ обрыву приведи.

И линіей стремленія,
Штрихами нетерпѣнія -
Такимъ хитросплетеніемъ
Натуру удиви.

8 мая 2010. Ялта