Двулика Жрица Грезъ ...

Двулика Жрица Грезъ. Безстрастна.
Какъ жизнь сама - грѣшна. Прекрасна

2010