Джуне

Подъ домомъ буйствуетъ метро,
А въ домѣ суетно и шумно.
Здѣсь въ окнахъ мёртвое стекло.
Мнѣ душно, неспокойно, дурно!

Безсиленъ день. Тутъ ночи сѣнь.
Средь яркихъ вспышекъ угасая,
Гдѣ тлѣнъ коснулся, онъ надъ всѣмъ,
Тамъ вѣдьма правитъ. Иль святая?

1993

             читать примѣчаніе